DORRA - Doctors for Asia

SPOLUPRACOVNÍCI info

DORRA léčí, učí a spolupracuje s těmi, kteří něco umí a mají co předávat ostatním...

PROJEKT DORRA NA LOMBOKU BUDE UKONČEN V DUBNU 2019! Děkujeme všem, kteří nám v posledních třech letech pomáhali pomáhat tam, kde to bylo potřeba! Společně se nám podařilo šířit informace o prevenci nemocí, o léčení drobných zranění, i o péči o děti. Díky vám jsme mohli inspirovat místní autority a dát naději mnoha Lombočanům v odlehlejších oblastech. DĚKUJEME za vaši přízeň, ochotu a snahu pomoci!!! Zdravotníky, kteří by měli zájem o spolupráci s DORRA, zatím prosíme o trpělivost. Je možné, že projekt bude opět v podobné verzi pokračovat...  

Chcete s námi také spolupracovat?

Jste lékaři, záchranáři, zdravotní sestry 

nebo novináři, filmaři, fotografové, PR agentura, tiskárna

či firma, která by chtěla přispět finančně?

Nic není nemožné!

KONTAKTUJTE nás - něco vymyslíme!

petralazakova@gmail.com

DORRA spolupracuje s:

  • v ČR - s lékaři coby "lékařskými KONZULTANTY"
  • na Lomboku - s lékaři, zdravotními sestrami a občas i záchranáři coby "zdravotnickými DOBROVOLNÍKY"

Někteří lékaři, sestry a záchranáři s námi pracovali už v Africe a v posledních letech se s DORRA vydávají do Asie. Velice vítáme nové tváře, dokonce i z řad mediků v posledních ročnících - a to ze všech koutů České a Slovenské republiky.

DOBROVOLNÍK DORRA by měl mít především:

1. Selský rozum, umění improvizace, trpělivost - toto je na Lomboku potřeba více než výborné odborné znalosti!

2. Zkušenost z rozvojové země, třeba jen cestovatelská - je dobré znát prostředí rozvojových zemí, nebýt přespříliš překvapen jiným prostředím, nepořádkem, chaotickou dopravou, "gumovým časem" atd. Takové zkušenosti usnadňují Vaši práci na Lomboku.

3. Schopnost opravdu otevřeně a pravidelně komunikovat s vedením DORRA a našimi lékařskými konzultanty přes mobil. aplikace (FB messanger) - bez pravidelného informování, posílání fotek, ověřování svých diagnóz a postupů by DORRA nemohla na Lomboku dobře a efektivně fungovat.

4. Respekt vůči místní kultuře a zvyklostem, i vůči nám a našim spolupracovníkům - bez pokory to na takovém projektu opravdu nejde...