DORRA - Doctors for Asia

DORRA léčí, učí a spolupracuje s těmi, kteří něco umí a mají co předávat ostatním...

SPOLUPRACOVNÍCI info

Chcete s námi také spolupracovat?

Jste lékaři, záchranáři, zdravotní sestry 

nebo novináři, filmaři, fotografové, PR agentura, tiskárna

či firma, která by chtěla přispět finančně?

Nic není nemožné!

KONTAKTUJTE nás - něco vymyslíme!

petralazakova@gmail.com

DORRA spolupracuje s mnoha lékařskými specialisty, záchranáři a zdravotními sestrami. Většina z nich s organizací DORRA působila už v Africe a v posledních měsících se s námi vydávají i do Asie. Jde o špičkové lékaře a velmi schopné sestry z FN Hradec Králové, FN Brno, FN Plzeň, z nemocnice v Jičíně, v Karviné a z Krajské nemocnice v Pardubicích. Dorru podporuje také mnoho zkušených záchranářů ze Záchranné služby Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje. 

Na ostrově Lombok je teď jen s krátkými přestávkami přítomen jeden zdravotník/lékař a mnoho dalších je 24 hodin na telefonu v České republice pro případné konzultace. Přes různé mobilní aplikace si vyměňují názory a zdravotnickou dokumentaci.

Na Lomboku také spolupracujeme s místními nemocnicemi ve městech Kuta a Praya. 

S našimi spolupracovníky vás budeme pravidelně seznamovat především na našem FB a prostřednictvím některých českých médií.